Liczba odwiedzin strony: 21489 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria prawnicza
Radca prawny -  Ewa Kulczyńska 

 
Dziennik Ustaw 2008 Nr 206 poz. 1289 - Zmiana ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym
USTAWA z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z dnia 21 listopada 2008 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7.  Do PKP SA stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm. 2) ), zwanej dalej "Kodeksem spółek handlowych", jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.";   2)   w art. 14 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2)  ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 3) ).";   3)   w art. 15: a)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a.  W okresie korzystania przez PLK SA ze środków publicznych do finansowania inwestycji infrastrukturalnych akcje tej spółki nie dają prawa do dywidendy.", b)  ust. 4a otrzymuje brzmienie: "4a.  PLK SA zarządza liniami kolejowymi oraz pozostałą infrastrukturą kolejową, określoną w przepisach ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, z wyłączeniem budynków i budowli przeznaczonych do obsługi przewozu osób i rzeczy wraz z zajętymi pod nie gruntami.", c)  po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: "4b.  Wyłączenie, o którym mowa w ust. 4a, nie obejmuje budowli położonych na gruntach wchodzących w skład linii kolejowych.";   4)   w art. 17: a)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7.  PKP SA jest obowiązana do wnoszenia do PLK SA w formie wkładów niepieniężnych gruntów będących przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 6, niezwłocznie po uregulowaniu stanu prawnego...
Monitor Polski 2006 Nr 86 poz. 875 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 września 2006 r. o nadaniu orderów (M.P. z dnia 4 grudnia 2006 r.) Rej. 129/2006 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką, odznaczeni zostają: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. Mielczarek Zbigniew Jan, 2. Telecki Franciszek, 3. Telecki Jan, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 4. Janiszewski Stanisław Jan, 5. Książek Henryk, 6. Łabętowicz Jerzy, 7. Nowakowska Helena.
KRS 0000344056 - OOH GROUP SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OOH GROUP SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-12-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POSTĘPU 15C 02-676 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
521-354-92-09 142171579 0000344056
KRS 0000344055 - POLSKI KLUB PSA RASOWEGO ODDZIAŁ NR 5 W CZĘSTOCHOWIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
POLSKI KLUB PSA RASOWEGO ODDZIAŁ NR 5 W CZĘSTOCHOWIE STOWARZYSZENIE 2009-12-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SPÓŁDZIELCZOŚCI 6/44 42-280 CZĘSTOCHOWA M. CZĘSTOCHOWA M. CZĘSTOCHOWA ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
573-279-23-80 241405530 0000344055
KRS 0000344054 - EKOIMPERIUM SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EKOIMPERIUM SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-12-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CISOWA 9 20-703 LUBLIN M. LUBLIN M. LUBLIN LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
946-259-43-52 60560880 0000344054
KRS 0000344053 - JET WASH SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
JET WASH SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-12-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. WIŚNIOWA 69 53-126 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
899-267-00-08 20973885 0000344053
KRS 0000344052 - FUNDACJA "CENTRUM DIALOGU KULTUR" IM. JAKUBA KOŁASA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA "CENTRUM DIALOGU KULTUR" IM. JAKUBA KOŁASA FUNDACJA 2009-12-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PODGÓRNA 16 86-200 CHEŁMNO CHEŁMNO CHEŁMIŃSKI KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000344052